Pravidlá aliancie

 

1. Základom je vzájomná spolupráca a vzájomná pomoc konzultovaná vo fóru či poštou!
 

2. Každý člen musí mať na pamäti, že nehraje len za seba ale za celú alianciu. Musí byť pre dobro aliancie schopný obetovať sa!
 

3. Každý bude mať uzavreté všetky možné spojenectvá a to tak, že len so zemami z našej aliancie a nie so svojou druhou zemou mimo alianciu!
 

4. Nastavte si detaily, aby ich mohli vidieť všetci!
 

5. Vždy si najprv prečítajte správu aliancie, aby ste neurobili zbytočne nejakú kravinu, ktorá by mohla byť nepríjemná!
 

6. Je zákaz akokoľvek útočiť na spojencov alebo im kradnúť (platí hlavne pre ústne dohody). Po útoku zo strany spojencov neodpovedajte útokom, od

toho je tu predseda a podpredseda, aby sa to vyriešilo!
 

7. Ak budete útočiť, tak najprv vracajte útoky, ktoré boli vedené na vás poprípade na niekoho z našej aliancie!
 

8. Neútočiť na niekoho z aliancie, ktorá je vo vojne. (platí len pre skutočné vojny, fiktívne sa nepočítajú)
 

9. Ak budeme mať vyhlásenú vojnu my, tak neútočte na inú alianciu, len na tú, s ktorou tu vojnu máme.
 

10. Nikto nebude bezdôvodne niekoho svačiť = viac ako 2 dobyvačné útoky na jednu zem. Poprípade to ide prejednať na fóru, či niekoho zosvačiť. (vojnu nepočítam, to je niečo iné!)
 

11. Zbytočne si nezačínajte s niekým silným alebo s niekým z moc silnej aliancie, ktorá by nám mohla následne vyhlásiť pre nás predom prehranú vojnu!
 

12. Nehádžte rakety a to ani pokiaľ by ste boli ich terčom, vracajte radšej normálne útoky a rakety si šetrite. (rakety sa môžu hodiť vo vojne proti prepadnutiu silnejšou alianciou)
 

13. Nevyvolávajte trvalé konflikty a nepoužívajte veľa taktických útokov, mnohí to nemajú radi. Vyhladzovacie a bombardovanie vynechajte úplne. (okrem vojny samozrejme :o))
 

14. V každej vojne bude upresnené čo sa smie a čo sa nesmie a každý dostane pridelený ciel, ktorý bude preňho primárny! Pre potrebu vojny môže dojsť k nejakému miernemu ustúpeniu od aliančných pravidiel, ale až po konzultácii.
 

15. Každý kto nebude prítomný na začiatku alebo počas vojny to dá vedieť predsedovi, podpredsedovi a svojmu parťákovi. Ak nebudete môcť dlhšiu dobu hrať, platí to tiež!
 

16. Je zakázané poskytovať informácie o nás a o tom čo sa tu prejedná niekomu mimo alianciu!!!
 

17. Ak sa vám niečo nepáči, nebojte sa to vyjadriť otvorene, i keď s tým nemusí väčšina súhlasiť a môžeme to prejednať alebo vysvetliť. Je to lepšie ako si robiť zbytočne zle.
 

18. Nedodržanie aliančných pravidiel a hlavne pravidiel vojenských môže viesť k vyhodeniu z aliancie (čítaj nižšie)!
 

19. V prípade sporu má hlavné slovo predseda a podpredseda, poprípade názor väčšiny aliancie!

Ak niekto tieto pravidlá poruší z nejakého rozumného dôvodu, je možné sa ospravedlniť, každé ospravedlnenie sa posúdi zvlášť, a potom sa podľa neho rozhodne. Pokiaľ nebude daný dôvod videný dostatočným, alebo sa neospravedlní vôbec, môže byť tento hráč vyhodený, bude záležať na závažnosti daného priestupku.